Oca ApS - Sydmarken 31-33 - 2860 Søborg
Tlf. 39 67 86 11/39 69 18 33 - Fax 39 67 68 83 E-mail cia@ajva.dk

 

 

Varmtvandsbeholdere type 10
Varmtvandsbeholdere type 12
Varmtvandsbeholdere type GN 1
Varmtvandsbeholdere type GN 2
Varmtvandsbeholdere type GN 11
Varmtvandsbeholdere type GN 21
Forrådsbeholdere type F0
Fjernvarmeunit type FUN
Pladevarmevekslere type GA
Rørvarmevekslere type A
Højtryksvarmevekslere type OM
Kondensatkasseunit type KU

 

 

Klöpperbunde
Korbbogenform
Plane endebunde
Kuplede skiver
Tankbunde
Tallerkenbunde
Diffuseurbunde
Kantbearbejdning
Tolerancer
Dokumentation